JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Tematy pomocy dla systemu JPKOnline

Logowanie

Zmiana hasła użytkownika

Okno główne systemu

Okno edycji danych podmiotu gospodarczego

Lista podmiotów gospodarczych

Lista dowodów sprzedaży i zakupu dla ewidencji JPK_VAT

Okno edycji dowodu sprzedaży lub zakupu dla ewidencji JPK_VAT

Podsumowanie ewidencji JPK_VAT

Tworzenie pliku Excela dla importu danych do struktury JPK_VAT

Lista dokumentów sprzedaży (faktur) dla ewidencji JPK_FA

Okno edycji faktury dla ewidencji JPK_FA

Lista dokumentów magazynowych dla ewidencji JPK_MAG

Okno edycji dokumentu magazynowego dla ewidencji JPK_MAG

Lista dokumentów magazynowych dla ewidencji JPK_KR

Okno edycji dokumentu magazynowego dla ewidencji JPK_KR

Lista dokumentów magazynowych dla ewidencji JPK_PKPIR

Okno edycji dokumentu magazynowego dla ewidencji JPK_PKPIR

Lista dokumentów magazynowych dla ewidencji JPK_EWP

Okno edycji dokumentu magazynowego dla ewidencji JPK_EWP

Lista dokumentów magazynowych dla ewidencji JPK_WB

Okno edycji dokumentu magazynowego dla ewidencji JPK_WB

Tworzenie plików JPK

Import plików JPK

Lista plików w chmurze

Wysyłka plików JPK do systemu informatycznego MF

Lista kontrahentów

Okno edycji kontrahenta

Operacje grupowe

Wybór podmiotu bieżącego

Obsługa RODO w systemie JPK

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl