JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Wybór bieżącego podmiotu

Operacje wyboru bieżącego podmiotu jest dostępna tylko dla wersji JPKOnline+B, dostępna jest z poziomu menu Ustawienia. Po wybraniu odpowiedniego menu ukaże się poniższe okno:

Na liście wyboru pojawią się wszystkie zdefiniowane przez Użytkownika obsługiwane przez niego podmioty gospodarcze, zadaniem Użytkownika jest wybranie tego, z którym chce aktualnie pracować, jak na rysunku poniżej:

Wybranie bieżącego podmiotu nastąpi po naciśnięciu OK. Wybranie podmiotu bieżącego niesie ze sobą następujące konsekwencje:

  • Dla uzupełnianych faktur w strukturze JPK_FA, podmiot bieżący pojawia się automatycznie w polach z danymi sprzedawcy dla faktur sprzedaży lub w polach z danymi kupującego dla faktur zakupu.
  • Przy tworzeniu plików JPK, w oknie wyboru podmiotu automatycznie ustawia się podmiot bieżący.

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl