JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Okno edycji wpisu do ewidencji przychodów dla struktury JPK_EWP

Okno edycji wpisu dla ewidencji JPK_EWP pojawia się w przypadku:

  • Tworzenia nowego wpisu z ewidencji przychodów poprzez naciśnięcie przycisku Nowy z głównego menu aplikacji.
  • Edycji istniejącego wspisu z ewidencji przychodów poprzez wybranie określonego wpisu i naciśnięcie przycisku Edytuj lub podwójne kliknięcie na wybranym wpisie z listy.

Nowy wpis przedstawia się jak na rysunku poniżej:

Numeracja wpisów ustawia się automatycznie, jednak Użytkownik ma możliwość ustawienia jej według własnych potrzeb.

Pola z datami uzupełniają się automatycznie wartością domyślną, pola te nie mogą pozostać puste, po wyszyszczeniu zawartości tych pól, aplikcja zareaguje odpowiednio.

Na Użytkowniku spoczywa obowiązek wypełnienia wpisu do ewidencji zgodnie z rzeczywistym wpisem, poniżej przykład prawidłowo wypełnionego wpisu.

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl