JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Tworzenie pliku Excela dla importu danych do struktury JPK_VAT

Wybranie opcji Utwórz plik Excela do importu danych z menu Ustawienia spowoduje wyświetlenie poniższego okna:

Okno daje dokładną możliwość wyboru pól, które mają się pojawić w pliku Excela mającym służyć jako źródło danych do importu danych do aplikacji. Domyślnie okno ma zaznaczone podstawowe najczęściej używanie pola w mikroprzedsiębiorstwach (u samozatrudnionych).

Okno obsługuje następujące operacje:

  • Zaznacz pola podstawowe - zostaną zaznaczone podstawowe najczęściej używane pola w deklaracji VAT-7 (sprzedaż opodatkowana i nabycia).
  • Zaznacz wszystkie - zostaną zaznaczone wszystkie pola.
  • Utwórz plik Excela - na podstawie zaznaczonych pól na oknie zostanie utworzony wzorcowy plik Excela, który może posłużyć za źródło do ewentualnego importu danych.
  • Zamknij okno - powrót do pracy z programem bez utworzenia pliku Excela.

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl