JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Podsumowanie struktury JPK_VAT

Wybranie opcji Podsumowanie struktury z menu Ustawienia spowoduje wyświetlenie poniższego okna:

Okno zawiera podsumowanie danych struktury JPK_VAT wpisanych w aplikację, jego zadaniem jest umożliwienie porównania wpisanych danych z deklaracją VAT-7. Okno wyświetli się tylko wtedy gdy aktywnym oknem w momencie wyboru opcji podsumowania jest okno ze strukturą JPK_VAT.

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl