JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Operacje grupowe

Operacje grupowe są dostępne z poniższego menu:

Operacje grupowe na danym oknie są włączane po wybraniu opcji Włącz/wyłącz grupowe zaznaczenie, po jej wybraniu aktywne okno zmienia się następująco: (działanie operacji zaprezentowane jest na podstawie struktury JPK_VAT)

Okno z włączoną opcją otrzymuje dodatkową kolumnę, gdzie Użytkownik ma możliwość dowolnego oznaczenia pozycji na liście za pomocą kliknięcia myszą:

Użytkownik otrzymuje dodatkowe opcje do grupowego zaznaczania/odznaczania pozycji na liście:

  • Zaznacz wszystko na stronie - wszystkie pozycje na stronie zostaną automatycznie zaznaczone.
  • Odznacz wszystko na stronie - wszystkie pozycje na stronie zostaną automatycznie odznaczone.
  • Zaznacz wszystko - wszystkie pozycje na liście zostaną automatycznie zaznaczone.
  • Odznacz wszystko - wszystkie pozycje na liście zostaną automatycznie odznaczone.

Poniżej widoczny jest przykłąd zastosowania operacji Zaznacz wszystko na stronie:

Możliwe jest łączenie filtrowania i zaznaczania (również opcji Tylko błędne dokumenty), poniżej zaprezentowano przykład gdzie NIP kontrahenta został zawężony do określonych numerów, gdzie zaznaczono wszystkie zafiltrowane pozycje:

Po usunięciu filtrowania, okno zaprezentuje się adekwatnie, zaznaczone pozostaną te pozycje sprzed usunięcia filtrowania.

Aktualnie jedyną operacją wspierającą grupowe zaznaczenie jest usuwanie. Po naciśnięciu przycisku Usuń z głównego paska aplikacji pojawi się następujące pytanie:

Po udzieleniu twierdzącej odpowiedzi, zaznaczone pozycje zostaną usunięte co znajdzie odzwierciedlenie w prezentacji okna.

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl