JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Import plików JPK

Aplikacja JPKOnline umożliwia zaimportowanie wcześniej utworzonych plików JPK niezależnie od źródła pochodzenia.

Aktualnie obsługiwane struktury:

  • dowodów zakupu i sprzedaży dla struktury JPK_VAT
  • dokumentów sprzedaży (faktury) dla struktury JPK_FA
  • dokumentów magazynowych dla struktury JPK_MAG.
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów dla struktury JPK_PKPIR.
  • ewidencji przychodów dla struktury JPK_EWP.
  • wyciągów bankowych dla struktury JPK_WB.
  • ksiąg rachunkowych dla struktury JPK_KR.

Import wszystkich rodzajów stuktur odbywa się w podobny sposób, napierw z menu głównego aplikacji Nowy JPK... należy wybrać opcję Importuj plik następnie wybrać źródło danych (na ten moment dostępny jest import z innego pliku JPK oraz z wcześniej stworzonego pliku Excela, dla struktury JPK_VAT import pliku Excela jest inny niż dla innych struktur). Końcowym krokiem jest wybór konkretnego rodzaju struktury do importu. Po wyborze struktury Użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy pliku z danymi. Po otrzymaniu nazwy pliku aplikacja przeprowadzi import danych, a następnie zostaną one zaprezentowane na liście dokumentów. Poniżej znajdują się przykłady importu wybranych rodzajów struktur.

Wybór importu struktury JPK_VAT z innego pliku JPK.

Wybór importu struktury JPK_VAT z pliku Excela.

Efekt poprawnego importu struktury JPK_VAT.

Wybór importu struktury JPK_MAG.

Efekt poprawnego importu struktury JPK_MAG.

Informacje dodatkowe

Aplikacja umożliwia zaimportowanie struktury JPK_FA do struktury JPK_VAT, aplikacja rozpozna taką sytuację i zareaguje stosownym komunikatem.

Podczas importu struktury JPK_FA faktury zakupu zostaną automatycznie rozpoznane i odpowiednio oznaczone. Ze względu na to, że w strukturze JPK_VAT zakupy są podzielone na środki trwałe i zakupy pozostałe, Użytkownik zostanie poproszony o określenie czy w importowanym pliku znaduje się ewidencja zakupu środków trwałych. WAŻNE - zalecane jest prowadzenie ewidencji zakupów środków trwałych w osobnym pliku JPK_FA.

W przypadku importu struktury JPK_FA Użytkownik zostanie poproszony o sposób przeliczenia ceny jednostkowej, spowodowane jest to dużą dowolnością innych aplikacji tworzących tę strukturę, dlatego jest niezbędne określenie sposobu przeliczania ceny "z ręki".

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl