JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Okno edycji kontrahenta

Okno pojawia się po wciśnięciu przycisku Nowy lub Edytuj na liście kontrahentów.

W przypadku dodawania nowego kontrahenta wszystkie pola, które Użytkownik musi wypełnić są zaznaczone na czerwono. Dane kontrahenta uzupełnia się w formie uproszczonej (bez podziału na poszczególne dane adresowe), wymaganej przez strukturę JPK.

Zapis do chmury możliwy jest tylko gdy dane są wpisane poprawnie.

Poniżej zaprezentowany jest przykład poprawnie wpisanych danych kontrahenta, gotowych do zapisu:

Zapis danych kontrahenta do chmury nastąpi po naciśnięciu przycisku Zapisz dane kontrahenta.

Omówienie pozostałych przycisków znajduje się w sekcji pomocy poświęconej RODO tutaj.

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl