JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Okno edycji pozycji ewidencji JPK_KR

Okno edycji pozycji dla ewidencji JPK_KR pojawia się w przypadku edycji istniejącego dokumentu z listy poprzez wybranie określonego wpisu ewidencji i naciśnięcie przycisku Edytuj lub podwójne kliknięcie na wybranej pozycji.

Wygląd okna zależy od tego, na której zakładce okna listy struktury znajdował się zaznaczony element.

Okno edycji dla pozycji zestawienia obrotów i sald.

Okno edycji dla pozycji dziennika.

Okno edycji dla pozycji zapisu dziennika.

Na wszystkich zakładkach zablokowane są do edycji pola identyfikujące dany wpis oraz wiążące z innymi wpisami. Aplikacja kontroluje wpisywanie danych i w przypadku błędnych informacji zareaguje poprzez zaznaczenie błędnych danych na czerwono. Wpisanie błędnych danych zablokuje możliwość utworzenia pliku JPK. UWAGA! - w przypadku modyfikacji danych zawierających kwoty sald czy transakcji należy się upewnić czy nowo wpisane dane są spójne z rzeczywistością. Aplikacja nie kontroluje spójności kwot i sald.

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl