JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Lista kontrahentów

Lista kontrahentów jest dostępna tylko dla Użytkowników korzystających z wersji JPKOnline+B aplikacji. W tej wersji aplikacji w menu Ustawienia na głównym oknie programu znajduje się opcja Pokaż kontrahentów.

Po jej wybraniu wyświetli się okno z listą kontrahentów zdefiniowanych przez Użytkownika, kontrahenci z tej listy będą się podpowiadać przy tworzeniu pliku JPK.

Na oknie można użyć następujących przycisków z menu głównego:

  • Nowy - wybranie tej opcji spowoduje utworzenie nowego kontrahenta i wyświetlenie okna z danymi kontrahenta do uzupełnienia
  • Edytuj - wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie okna z danymi zaznaczonego kontrahenta z listy. Opcję można uruchomić również dwukrotnym kliknięciem myszy na zaznaczonym kontrahencie.
  • Usuń - ta opcja usunie kontrahenta z listy po wcześniejszym wyrażeniu zgody na operację. Nie jest możliwe usunięcie kontrahenta, dla którego utworzono plik i zapisano go w chmurze.
  • Podwójne kliknięcie prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym kontrahencie - spowoduje wyświetlenie listy plików które zostały wgrane do chmury z danymi tego kontrahenta.

Naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na nagłówku dowolnej kolumny umożliwi wpisanie wartości, po której dana kolumna ma być filtrowana

Naciśnięcie klawisza Enter w okienku filtra spowoduje zawężenie listy kontrahentów do pozycji spełniających warunek filtrowania.

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl