JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

RODO w systemie JPKOnline

Obsługa RODO w systemie JPKOnline obejmuje następujące aspekty:

  • Rejestr użycia danych obsługiwanych podmiotów
  • Rejestr użycia kontrahentów
  • Anonimizacja danych obsługiwanych podmiotów
  • Anonimizacja danych kontrahentów
  • Anonimizacja danych kontrahentów w strukturach JPK

Obsługa danych osobowych dla podmiotów (tylko wersja JPKOnline+B)

Aplikacja w wersji JPKOnline+B udostępnia możliwość eksportu rejetru użyć danych obsługiwanych podmiotów. Odbywa się to poprzez naciśnięcie przycisku Rejestr użycia danych osobowych. Po jego naciśnięciu rejestr rostanie wyeksportowany do pliku PDF. Aplikacją do odczytu plików PDF jest Adobe Reader dostępny do ściągnięcia po klinknięciu w link.

Na życzenie obsługiwanego klienta można usunąć jego dane z aplikacji, jeżeli dane osobowe klienta nie były nigdzie użyte można to zrobić poprzez zwykłe usunięcie danych. W przypadku jakiegokolwiek użycia danych osobowych, jednyną opcją usunięcia danych jest ich anonimizacja.

Poniżej przedstawiona jest sytuacja z danymi przed anonimizacją:

Naciśnięcie przycisku Anonimizacja danych podmiotu spowoduje zamazanie danych obsługiwanego podmiotu i dane osobowe bedą wyglądać w sposób podobny do rysunku poniżej:

Obsługa danych osobowych dla kontrahentów

Na życzenie klienta w aplikacji jest dotępna możliwość utworzenia rejestu użyć danych osobowych, odbywa się to poprzez naciśnięcie przycisku Rejestr użycia danych osobowych. Po jego naciśnięciu rejestr rostanie wyeksportowany do pliku PDF. Aplikacją do odczytu plików PDF jest Adobe Reader dostępny do ściągnięcia po klinknięciu w link.

Na życzenie obsługiwanego klienta można usunąć jego dane z aplikacji, jeżeli dane osobowe klienta nie były nigdzie użyte można to zrobić poprzez zwykłe usunięcie danych. W przypadku jakiegokolwiek użycia danych osobowych, jednyną opcją usunięcia danych jest ich anonimizacja.

Poniżej przedstawiona jest sytuacja z danymi przed anonimizacją:

Naciśnięcie przycisku Anonimizacja danych kontrahenta spowoduje zamazanie danych kontrahenta i dane osobowe bedą wyglądać w sposób podobny do rysunku poniżej:

Anonimizacja danych osobowych w strukturach JPK.

Każda struktura JPK zawierająca dane osobowe klientów może zostać poddana anonimizacji. Pierwszym krokiem przy tej czynności jest zaimportowanie do aplikacji struktury z danymi, które mają być zanonimizowane. Następnie Użytkownik otrzymuje dwie możliwości:

Po pierwsze: anonimizacja wszystkich wpisów do struktury dostępna poprzez zwykłe wybranie operacji anonimizacji dla określonej struktury, po wybraniu i wyrażeniu zgody wszystkie dane zostaną zanonimizowane. Następnie za pomocą tych danych można utworzyć nowy plik JPK i naspisać nimi plik wcześniej importowany.

Poniższy przykład obrazuje anonimizację wszystkich danych na przykładzie struktury JPK_MAG. Poniżej dane przed anonimizacją:

Po wybraniu operacji z menu Ustawienia > Struktura JPK_MAG > Anonimizacja danych struktury JPK_MAG efekt anonimizacji będzie podobny do poniższego:

Po drugie do anonimizacji można użyć operacji grupowych objaśnonych pod tym linkiem do zaznaczenia pozycji struktury, które mają być zanonimizowane.

Poniższy przykład obrazuje anonimizację wybranych danych na przykładzie struktury JPK_MAG. Poniżej zaznaczone dane przed anonimizacją:

Po wybraniu operacji z menu Ustawienia > Struktura JPK_MAG > Anonimizacja danych struktury JPK_MAG anonimizacji zostaną poddane tylko zaznaczone pozycje a jej efekt będzie podobny do poniższego :

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl