JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Lista plików w chmurze

Okno listy plików JPK w chmurze jest dostępne dla wersji aplikacji JPKOnline+ i JPKOnline+B.

W wersji JPKOnline+ okno jest dostępne z poziomu menu Ustawienia po wybraniu opcji Pokaż pliki JPK w chmurze jak na rysunku poniżej.

W wersji JPKOnline+B okno można otworzyć na dwa sposoby. Pierwszy to naciśnięcie przycisku Pokaż pliki JPK w chmurze na oknie edycji kontrahenta.

Drugi sposób to podwójne naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na wybranym kontrahencie z listy kontrahentów.

Po użyciu dowolnego z wyżej wymienonych sposobów aplikacja wyświetli okno listy plików w chmurze.

Każda pozycja na liście opisuje zapisany plik, pozwala zobaczyć jego nazwę, rozmiar, wersję, okres w którym zawierają się dokumenty i magazyn (dla struktury JPK_MAG)

Użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących opcji:

  • Edytuj - wybranie tej operacji spowoduje otworzenie nowego okna z wybranym dokumentem. Dokument musi być w tej samej wersji co ustawienie globalne wersji w aplikacji. Alternatywnie opcja dostępna poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wybranym dokumencie z listy.
  • Usuń - po zgodzie Użytkownika, usuwa dokument z chmury. Operacji nie można cofnąć, zalecana jest ostrożność w jej stosowaniu.

Podobnie jak na innych oknach Użytkownik ma możliwość swobodnego filtrowania wartości kolumn, poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy na nagłówku wybranej kolumny

W przypadku kolumn zawierających tekst lub wartość filtr przedstawia się następująco:

Po naciśnięciu klawisza Enter lista zostanie odpowiednio zawężona. Usunięcie filtru jest możliwe się poprzez ponowne kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny i usunięcie wartości filtra.

W przypadku kolumn zawierających daty, naciśnięcie prawego przycisku da nieco inny efekt:

Wybranie daty spowoduje odpowiednie wyfiltrowanie listy plików.

Usunięcie filtra z datą jest możliwe po ponownym naciśnięciu nagłówka kolumny prawym przyciskiem myszy i wciśnięcie klawisza Esc.

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl