JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Zmiana hasła do programu

Zmiana hasła do programu dostępna jest poziomu menu Ustawienia głównego okna programu i wybranie opcji Zmiana hasła użytkownika.

Zmiana hasła jest możliwa po wprowadzeniu poprawnego dotychczasowego hasła, oraz nowego hasła zgodnego z założeniami (hasło musi zawierać przynajmniej jedną dużą literę jedną małą, jedną cyfrę a żaden znak nie może wystąpić więcej niż dwa razy pod rząd, spacja nie jest akceptowana). Nowe hasło musi być powtórzone dwukrotnie by zapobiec przypadkowej zmianie.

Po wpisaniu odpowiednich danych i naciśnięciu przycisku Zmień hasło Użytkownika zostanie zmienione. By opuścić okno bez zmiany hasła należy nacisnąć przycisk Zamknij.

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl