JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Wersje systemu JPKOnline

Wersje i ceny systemu:

 • JPKOnline - licencja na 12 miesięcy w cenie 59,99 zł brutto
 • JPKOnline+ - licencja na 12 miesięcy w cenie 89,99 zł brutto
 • JPKOnline+B - licencja na 12 miesięcy w cenie 199,99 zł brutto

Aplikacja do pobrania tutaj

Aplikacja na smartfony do pobrania tutaj

Możliwości wersji JPKOnline

 • Obsługa pojedynczego podmiotu gospodarczego.
 • Możliwość stworzenia struktur JPK_VAT, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_EWP, JPK_PKPIR, JPK_WB na podstawie wpisanych danych.Strukturę JPK_KR można tylko zaimportować z zewnętrznych źródeł. W przypadku zmian struktur przez Ministerstwo Finansów, aktualizacje aplikacji będą bezpłatne i zachowana zostanie możliwość obsługi historycznych wersji struktur. Nie będą wspierane struktury JPK_PKPIR oraz JPK_VAT sprzed 2017-01-01.
 • Możliwość ewidencjonowania faktur zakupu, w przypadku gdy aplikacja JPKOnline ma być jedynym programem służącym do prowadzenia ewidencji wymaganej przez Ministerstwo Finansów, ewidencjonowania faktur zakupu odbywa się zgodnie z ewidencją JPK_FA. Składanie faktur zakupu nie jest aktualnie wymagane przez MF.
 • Możliwość importu obsługiwanych plików struktur w formacie XML.
 • Obsługa wysyłki plików JPK do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów, aplikacja obsługuje polskie certyfikaty kwalifikowane poświadczone przez Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert - lista obsługiwanych dostawców podpisu elektronicznego). Możliwa jest również wysyłka za pomocą Profilu Zaufanego użytkownika aplikacji. Program ewidencjonuje wysyłki umożliwiając monitorowanie ich statusu. W przypadku pomyślnego przesłania pliku do MF aplikacja pozwala na ściągnięcie i wydrukowanie Urzędowego Potwierdzenia Obdioru (UPO - wymagany jest program Adobe Reader).
 • Możliwość importu plików struktur JPK_VAT, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_EWP, JPK_PKPIR, JPK_WB, JPK_KR z plików Excela (wersja 2007 lub nowsza) lub innego narzędzia obsługującego format OpenXML (np. OpenOffice). Import pozostałych struktu będzie dodawany sukcesywnie. Lista oprogramowania wspierającego format OpenXML znajduje się tutaj
 • Możliwość sprawdzenia statusu wysyłek za pomocą smartfona oraz pobrania UPO. Więcej informacji tutaj.
 • Możliwość łączenia struktur JPK_VAT, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_EWP, JPK_PKPIR, JPK_WB, JPK_KR za pomocą mechanizmu importu
 • Możliwość importu struktury JPK_FA do pliku JPK_VAT, import obejmuje tylko dane wspólne dla obu struktur tj. dane kontrahenta oraz kwoty netto i podatku w danej stawce, w przypadku importu faktur zakupu importowane są dane sprzedającego oraz koszty.
 • Walidacja poprawności składniowej generowanego pliku JPK.
 • Możliwość zdefiniowania 50 kontrahentów w chmurze dla łatwiejszego uzupełniania dokumentów. Każde przedłużenie licencji to możliwość umieszczenia kolejnych 50 kontrahentów.
 • Porównanie struktury JPK_VAT z deklaracją VAT-7.
 • Wygodne okna do porównania wpisanych dancyh struktur JPK_FA, JPK_MAG, JPK_EWP, JPK_PKPIR, JPK_WB, JPK_KR z danymi w plikach JPK.
 • Ułatwienie dodawania pozycji zbiorczej dla struktury JPK_VAT (np. raportu fiskalnego okresowego).
 • Dla struktury JPK_VAT sprawdzenie w bazch GUS i VIES poprawności wpisanych numerów NIP kontrahentów krajowych i unijnych.
 • Możliwość grupowego operowania na pozycjach list struktury (np. grupowe usuwanie pozycji ewidencji JPK)
 • Po zakończeniu okresu licencji nie będzie możliwe generowanie plików JPK.

Możliwości wersji JPKOnline+

 • Funkcjonalność wersji JPKOnline oraz dodatkowo:
 • Użytkownik otrzymuje możliwość zapisywania swoich plików JPK w chmurze. Po wykupieniu dostępu do chmury, będzie ona dostępna nawet po upływie terminu licencji (po upływie licencji nie będzie możliwe dodawanie plików do chmury).
 • Wykupienie licencji wiąże się z przydzieleniem możliwości umieszczenia 50 plików lub plików o sumarycznym rozmiarze nie przekraczającym 500MB
 • Każde przedłużenie licencji JPKOnline+ to możliwość umieszczenia kolejnych 50 plików lub plików o sumarycznym rozmiarze nie przekraczającym 500MB
 • Każdy dodawany plik do chmury jest szyfrowany dedykowanym kluczem i przesyłany bezpiecznym kanałem komunikacji.
 • Każdy dodawany plik do chmury jest kompresowany co powoduje zmniejszenie jego rozmiaru od 10 do 40 razy. (Skuteczność kompresji zip na pliku XML, który jest plikiem tekstowym jest bardzo wysoka)

Możliwości wersji JPKOnline+B:

 • Funkcjonalność wersji JPKOnline+ z następującymi zmianami:
 • Możliwość wyboru podmiotu bieżącego, czyli aktualnie obsługiwanego podmiotu.
 • Użytkownik tej wersji systemu uzyskuje możliwość zdefiniowania 50 podmiotów, dla których może tworzyć pliki JPK.
 • W chmurze można umieścić do 500 plików lub plików o łącznym rozmiarze do 5GB, oraz 500 kontrahentów.
 • Każde przedłużenie licencji JPKOnline+B daje możliwość zdefiniowania kolejnych 50 podmiotów, 500 kontrahentów oraz zwiększenia limitu chmury o 500 plików lub 5GB

Aplikacja do pobrania tutaj

Kompletna lista możliwości aplikacji, wraz z dokumentacją

Wersja demo - by zapoznać z ogólnym wyglądem oraz koncepcją działania aplikacji.

Jak kupić system JPKOnline

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji należy:

 • Pobrać i zainstalować aplikację (jeśli wcześniej była zainstalowana wersja demo należy ją odinstalować)
 • Po uruchomieniu aplikacji należy się zarejestrować za pomocą okna startowego i wyrazić zgodę na Regulamin korzystania z systemu.
 • Na podany przy rejestracji adres w polu email, zostanie przesłany mail z dalszymi instukcjami postępowania (włącznie z zakupem).

Do poprawnego działania aplikacji wymagany jest Microsoft .NET Framework 4.6.1 dostępny tutaj

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl